Over ons

wp2446260

 

 

Financiële positie: houdt zich bezig met het begrijpen van de beschikbare persoonlijke middelen door de vermogenswaarde en de kasstromen van huishoudens te onderzoeken. Vermogen is de balans van een persoon, berekend door alle activa die onder zijn controle vallen, minus alle verplichtingen van het huishouden, op een bepaald moment op te tellen. De kasstromen van huishoudens komen in totaal uit alle verwachte inkomstenbronnen binnen een jaar, minus alle verwachte uitgaven binnen hetzelfde jaar. Uit deze analyse kan de financiële planner bepalen in welke mate en op welk tijdstip de persoonlijke doelen kunnen worden bereikt. Op bedrijfsniveau worden ratio’s vaak gebruikt om het vermogen van een bedrijf te meten om zijn kosten te dekken, gezien de activa die het bij de hand heeft. Dit kan ook parallel lopen aan een individueel niveau. Het handhaven van een verhouding van 2: 1 of hoger wordt in dit opzicht als gezond beschouwd. [3] Dit betekent dat er voor elke dollar aan uitgaven een bestaande dollarwaarde van activa zoals contanten bestaat om die kosten te dekken.